چه تفاوتي با بت پرستي مي بينيدچرا انسان پيوسته به دنبال يك منبع روحاني قابل لمس هست چرا به جاي يافتن جواب سوالات به دنبال پناه بردن به جهل هست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.